Často kladené dotazy

Co je to UVC záření?

Ultrafialové světlo je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než viditelné světlo, ale delší než například rentgenové záření. Ultrafialové světlo je rozděleno do tří kategorií na základě vlnové délky světla. Ultrafialové A, ultrafialové B a ultrafialové C.

 

Slunce produkuje všechny tři typy UV záření, ale na zemský povrch dopadá pouze A a B. UVC záření díky ozonové vrstvě na povrch Země nedosáhne.

V rámci spektra ultrafialového záření leží UVC paprsky v pásmu 380-100 nm.

Germicidní UVC lampy využívají ultrafialové záření vlnové délky 253.7 nm, které patří do krátkovlnného spektra a má nejsilnější dezinfekční účinky. 

Jak UVC záření ničí viry a bakterie?

UVC (vlnové délky 253.7 nm) ničí molekulární strukturu DNA a RNA virů a bakterií. Ty se pak dále nemohou replikovat a zanikají.

Efekt UV záření na DNA a RNA

Je UVC záření účinné i proti COVID-19 (koronaviru)?

Ano. Po rozsáhlém výzkumu společností Signify a University of Boston bylo prokázáno, že UVC je účinný při inaktivaci viru Sars-CoV-2, který způsobuje Covid 19. Tato studie zdůrazňuje účinnost použití UVC záření v boji proti Covid 19 (více o výzkumu se dočtete zde)

UVC svítidla a čističky vzduchu jsou jednou z možností, jak bojovat s onemocněním Covid-19.  Je nutné nezapomínat na ostatní opatření jako je zvýšená hygiena rukou, zakrytí obličeje při kýchání, dodržování bezpečné vzdálenosti a nosit roušku tam, kde je potřeba.

Je metoda dezinfekce pomocí UVC záření novinkou?

Není. UVC záření je bezpečná a léty prověřená dezinfekční metoda, používaná už od 19.století. V roce 1903 získal Niels Ryberg Finsen Nobelovu cenu za sestrojení první UVC lampy (Finsenova lampa).

Od roku 1908 se UVC záření využívalo v Marseille (Francie) k čistění zásob pitné vody. UVC dezinfekční svítidla se po 2.světové válce hojně používala v nemocnicích, v potravinářsko-zpracovatelském průmyslu, v mlékárenském průmyslu, v laboratořích, na jatkách…všude, kde docházelo k riziku přenosu infekce. Od roku 1950 bylo UVC záření jedním z hlavních zbraní proti tuberkulóze.

Na co všechno UVC záření působí?

I když je UVC dezinfekce v dnešní době spojována s pandemií Covid-19, jeho dezinfekční účinky jistě oceníme i jindy. UVC záření ničí viry, bakterie i plísně, tudíž je účinné i na běžné chřipky a infekční onemocnění. Je také skvělým řešením pro alergiky, protože spolehlivě ničí plísně.

Pro detailnější informace se podívejte do tabulky.

Jak správně dezinfikovat pomocí UVC svítidel?

Zvolte správný produkt, který odpovídá Vašim potřebám (např. velikost místnosti). Položte UVC lampu na rovný a stabilní povrch, co nejblíže k dezinfikované oblasti. Zvolte čas dezinfekce (s ohledem na velikost prostoru). Pamatujte prosím, že UVC záření neslouží jako náhrada běžného úklidu. Pokud si tedy budete dezinfikovat stůl, doporučujeme ho nejprve otřít hadříkem, abyste se zbavili prachu. Tím zvýšíte účinek dezinfekce.

Oblasti, které nejsou v přímém dosahu UVC záření nebudou dezinfikovány. Doporučujeme tady použít více UVC jednotek, nebo stejné zařízení použít tak, aby nevznikaly „mrtvé úhly“. Před použitím UVC svítidel se prosím seznamte s přiloženým manuálem a dodržujte stanovená bezpečností opatření.

Je UVC záření nebezpečné?

Nesprávné použití produktů a nesprávná instalace mohou vést k tomu, že produkty UVC nebudou bezpečné. Vždy postupujte podle pokynů uvedených v uživatelské příručce.

Všechny naše produkty jsou navíc vybaveny několikanásobnými bezpečnostními prvky (audio a světelné upozornění, dálkové ovládání, senzor pohybu, odložený start, ochrana proti náklonu).

Mějte prosím přesto na paměti, že při použití přímo vyzařujících UVC lamp nesmí být v dezinfikované místnosti přítomni lidé, zvířata, ani rostliny. Přímé vystavení UVC záření může poškodit zrak a pokožku!

Po procesu dezinfekce můžete v místnosti cítit specifickou vůni (podobnou prádlu usušenému na slunci). Není to nijak nepříjemné, ani zdraví škodlivé. Přesto doporučujeme místnost vyvětrat po dobu zhruba 10 minut.

Jaká je nutná doba dezinfekce?

Vždy záleží na tom, jaký UVC produkt používáte a na velikosti dezinfikované oblasti. U všech našich produktů najdete doporučenou dobu dezinfekce, stejnou informaci obsahují i uživatelské příručky, které jsou součástí každého balení a jsou v českém jazyce.

Mohu být přítomen v místnosti, když zrovna probíhá dezinfekce?

Ano, ale pouze pokud používáte UVC produkty k čištění vzduchu nebo předmětů.

U UVC produktů, které přímo vyzařují a slouží k čištění povrchu NESMÍ BÝT ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ PŘÍTOMNI LIDÉ, ZVÍŘATA ANI ROSTLINY.

Má UVC záření škodlivý vliv na určitý typ materiálů?

Při dlouhodobém užívání může dojít k degradaci některých materiálů, jako jsou například plasty nebo barevné kovy. Proto doporučujeme volit svítidlo v poměru výkon a velikost prostoru, aby byla nutná doba dezinfekce co nejkratší. Samotná degradace materiálů je podobná, jako dlouhodobé vystavení přímému slunečnímu záření.

UVC záření nedoporučujeme používat na starožitné materiály a vzácné obrazy.

Jakými materiály prochází UVC záření?

To záleží na chemickém složení daného materiálu. Například některé čiré plasty UVC záření propustí. Betonové a kovové materiály již UVC záření nepropustí.

Chci použít přímé UVC záření v místnosti, která má prosklené dveře. Bude UVC záření nebezpečné i za dveřmi na chodbě?

Ne, UVC záření neprojde sklem, takže se dá snadno a bezpečně dezinfikovat místnost se skleněnými dveřmi, aniž by došlo k ohrožení lidí, zvířat či rostlin v druhém pokoji.

Jaká je životnost UVC zářivky?

Životnosts našich UVC zářivek je až 9 000 hodin. Po uplynutí této doby dojde ke snížení dezinfekční účinnosti zářivky.

Snižuje se během životnosti zářivky její účinnost?

Používáním UVC zářivky se její účinnost snižuje, avšak pouze minimálně. Po 9000 hodinách užívání se účinnost ozáření změní z původních 90% na 80%

Mohu změřit výkon UVC záření?

Ano, můžete k tomu použít speciální indikátorové papírky nebo UVC měřicí zařízení

Je potřeba UVC zářivku pravidelně čistit?

Ano, pro co nejefektivnější výsledek doporučujeme pravidelnou údržbu UVC zářivky. Při čištění buďte prosím zvláště opatrní, ať nedojde k poškození zářivky. Vždy čistěte pouze vychladlou lampu a nepoužívejte zádné chemické prostředky. Postačí jemný bavlněný hadřík, abyste se zbavili prachu na povrchu zářivky.

Co mám dělat, když se zářivka rozbije?

UVC zářivka obsahuje rtuť, která je toxická. Pokud se zářivka rozbije, vypněte svítidlo a odpojte napájení. Otevřete všechna okna a vyvětrejte místnost. Se zlomenou trubicí manipulujte pouze v nitrilových rukavicích a dodržujte zásady nakládání s nebezpečným odpadem.

Co mám dělat s rozbitou zářivkou?

Rozbitou UVC zářivku za žádných okolností nevhazujte do směsného odpadu. Při její likvidaci se prosím řiďte místními předpisy o likvidaci nebezpečného odpadu.

Můžu vyměnit UVC zářivku za jakoukoliv podobnou zářivku?

Ne. Vždy prosím používejte originální zářivku od výrobce daného produktu (Philips nebo Osram). O jakou konkrétní zářivku se jedná zjistíte v přiloženém manuálu.

Je potřeba při manipulaci s UVC lampou nosit ochranné pomůcky a oblečení?

Všechny naše produkty jsou zabezpečené tak, že nepřijdete s UVC zářením přímo do kontaktu. Přesto doporučujeme například u výměny zářivky nosit ochranné brýle, jednorázové nitrilové rukavice a oblečení, které zakrývá Vaši pokožku.